Yritys

Luotettava Kauneus osoittaa kuluttajalle, että tämä yritys toimii yhteisten pelisääntöjen mukaan ja yhteiskuntavelvoitteita noudattaen. Sertifioinnin tarkoitus on myös lisätä läpinäkyvyyttä ja antaa näin enemmän pelitilaa rehellisille yrittäjille sekä perustella asiakkaalle hinnoittelua. Se on tehty yhteistyössä alan ammattilaisten, viranomaisten sekä www.tilaajavastuu.fi -rekisteripalvelun kanssa.

Sertifiointikriteerit on hyväksynyt  arviointilautakunta  ja näin on taattu sertifioinnille puolueettomuus.

Luotettava Kauneus sertifioi kaikenkokoisia kauneudenhoitoalan yrityksiä sekä tarjoaa koulutus- ja konsultointipalveluja. Yritys on perustettu kesäkuussa 2012.
Työ- ja elinkeinoministeriön harmaantalouden torjunta työryhmä pitää  Luotettava kauneus -vaatimuksia kannatettavana alojen omavalvontakeinona.*(lisää tästä sivun alaosassa)

Kaikki voittaa: 

  • - Yhteiskunnalle lisää verotuloja
  • - Kuluttaja tietää mistä maksaa ja tukee rehellistä liiketoimintaa 
  • - Yrityksille enemmän pelitilaa, harmaa talous häviää!

 

Luotettava Kauneus sertifiointikonsepti laajentuu muille toimialoille ja sen kehitystyötä tulee johtamaan ohjausryhmä, joka koostuu eri toimialajärjestöjen ja eri viranomaistahojen edustajista. Näin ollen myös Arviointilautakunnan työ päättyy ja sen tehtävät siirtyvät ohjausryhmälle.

Ohjausryhmä:
SITRA, Suomen Yrittäjät, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Hiusyrittäjät ry, Palvelualojen.   ammattiliitto PAM, Suomen Tilaajavastuu Oy, Valtiovarainministeriö VM (Joonas Rahkola), Sosiaali- ja terveysministeriö STM, Palvelualojen työnantajat PALTA, Majoitus- ja Ravitsemisala MARA ry, Kiinteistötyönantajat ry, Sosiaalialan työnantajat ry, Reilu Kauppa ry sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkija.

Tämä sertifiointi ei ota kantaa ammattitaidon tasoon.

Sertifiointikriteerit löydät  TÄÄLTÄ

 Työ- ja elinkeinoministeriö asetti  työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi parturi- ja kampaamoalalla sekä kauneudenhoitoalalla.

”Molempien alojen yrittäjävaltaisuuden ja yritysten pienen koon huomioon ottaen harmaan talouden torjunta edellyttää myös alojen omavalvonnan kehittämistä. Koska tyypillinen harmaan talouden muoto aloilla on ohimyynti, sen torjunnassa palveluita käyttävillä asiakkailla on myös keskeinen merkitys. Kehitteillä olevilla Luotettava kauneus -vaatimuksilla voidaan suhteellisen kevyin menettelytavoin parantaa yrityksen luotettavuutta sekä työnantajana että asiakkaisiin nähden, lisätä yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja edistää reilua kilpailua. Työryhmä suhtautuukin siten myönteisesti suunnitteilla olevan omavalvontajärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon nopealla aikataululla.”

Lisää Työ-ja Elinkeinoministeriön raportista