Mikä on Luotettava Kauneus Ohjausryhmä tapaamisten agenda

Share Button

Luotettava Kauneus on koonnut ohjausryhmän joka pohtii mm mitä tarkoitetaan sanalla Luotettava. Mitä se tarkoittaa eri tahoille ja miten sen voisi määritellä… voiko sitä määritellä.

Ohjausryhmä:SITRA, Suomen Yrittäjät, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Hiusyrittäjät ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen Tilaajavastuu Oy, Valtiovarainministeriö VM, Sosiaali- ja terveysministeriö STM, Palvelualojen työnantajat PALTA, Majoitus- ja Ravitsemisala MARA ry, Kiinteistötyönantajat ry, Sosiaalialan työnantajat ry, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkija sekä LuotettavaKauneus Oy.

•Mitä se minimissään tarkoittaa kaikille yrityksille = kaikille toimialoille minimi Luotettavuus.

•Mitä se voisi tarkoittaa alakohtaisesti = räätälöity YritysKatsastus

• että tämän pitää olla B2C, kuluttajalähtöisesti rakennettu.

Yrityskatsastus voidaan siis räätälöidä tilaajan haluamien tarpeiden ja vaatimusten mukaan ja muokata tulkinta vastaamaan niitä tarpeita. Tämä on reaaliaikainen, kaikkien nähtävillä oleva raportti. Siinä ilmenee ne alakohtaiset tärkeät kriteerit yksinkertaisesti tulkittuna, niin että kuluttajan on ne helppo ymmärtää.

  • Olisiko tästä liiton jäsenille lisäarvoa?
  • Olisiko tämä työväline helpottamaan lakisääteistä omavalvontaa?
  • Auttaisiko tämä yrittäjää byrokratiassa
  • Tarvitseeko kuluttaja tälläistä työvälinettä riskinhallintaansa?
#Byrokratian purkutalkoot- tarkoitus olisi että yhdellä digitaalisella rekisterillä voi todentaa yrityksen tiedot kertaalleen ja osoittaa ne näin moneen paikkaan.

Puheenvuoron ohjausryhmässä piti Valtiovarainministeriöstä Marja Nikkilä, otsikkona Palveluväylä ja aiheesta keskustelua Sitran Mirjami Laitisen johdolla.

Sekä

Petri Munkki, asiakaskokemuksen asiantuntija/ Diagonal ja MainIdea
Kuluttajan mielipide, tarpeet, motiivit ja osallistuminen

- Miten selvitetään ketterästi kuluttajan suhtautuminen yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin
- Mikä kuluttajaa kiinnostaa ja miten hänet voidaan saada toimimaan
- Asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun esimerkit

Katso myös Saila Tykkyläisen Yhteiskunnallisen yrittämisen esitys 

 2015-04-14 13.40.272015-04-14 13.48.452015-04-14 14.15.26 2015-04-14 15.16.05mirjami laitinen

Yhteiskunnallinen Yritys – Luotettava Kauneus

Share Button

Luotettava Kauneus Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. 

yhteiskunnallinen_yritys_kuva

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus: yritysten on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään.

– Yhteiskunnallinen yritystoiminta tarjoaa uudenlaisen näkökulman pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Ylätason rakenteisiin keskittymisen rinnalla moniin suomalaisen yhteiskunnan muutosten aiheuttamiin ongelmiin löytyy ratkaisuja ruohonjuuritason innovaatioista ja yrittäjähengestä, kehityspäällikkö Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitosta toteaa.

Lisätietoja:Mikaela Albäck, Luotettava Kauneus   0400991315  mikaela@luotettavakauneus.fi

Kimmo Nekkula, kehityspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 570 4893, kimmo.nekkula@avainlippu.fi

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Lista kaikista Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden saaneista yrityksistä löytyy liiton kotisivuilta http://www.avainlippu.fi/liiton-merkit/yhteiskunnallinen-yritys/yhteiskunnalliset-yritykset