Certifieringskriterier

  • Suomen Tilaajavastuu:s rapport (innehåller: registerutdrag, företags- och organisationsdatasystemets utdrag, skattebetalningsintyg, information om gällande arbetsavtal, intyg över pensionsbetalningar, näringsförbud, olycksfallsförsäkring)
  • Konsumenten ska få kvitto för alla tjänster
  • Företagare på hyrstolsavtal har gällande företags- och organisationsnummer (FO-nummer)
  • Företagarens och personalens utbildningar och examina är synliga för konsumenten i salongen och på de egna hemsidorna
  • Prislistan är synlig från utsidan av salongen
  • Arbetsavtalen följs
  • Arbetskydds- och arbetssäkerhetslagen följs
  • Personer yngre än 16 år färgas inte med oxidationsfärg
  • Företaget har ansvarsförsäkring, detta gäller även de företagare som har hyrstolsavtal

Genom att certifiera din salong försäkrar du dig om en positiv profilering och samtidigt är du med i utvecklingen av en bättre framtid för branschen. Certifieringskriterierna har fastställts av utvärderingskommittén och på så sätt garanteras certifieringsprogrammets opartiskhet.