Certifieringens fördelar

Nyttan för konsumenten:

 • säkerhet om att man stöder en pålitlig affärsverksamhet
 • kvitto för alla tjänster och produkter (kan därmed reklamera vid behov)
 • pålitlig information om frisörens utbildning och examen
 • trygghet över att salongen tar sitt ansvar för slutresultatet (ikraftvarande ansvarsförsäkring)
 • prislistan synlig (man vet vad man betalar för)
 • vetskap om att personalen får löner enligt branschens gällande arbetsavtal
 • lättillgänglig nätkarta  över pålitliga frisörer i hela landet via Pålitlig Skönhets hemsidor

Certifierade salonger känner man igen på den runda dekalen Pålitlig Skönhet / Luotettava Kauneus.

Nyttan för det certifierade företaget:

 • Profilerar företaget som pålitligt eftersom det gör företagsverksamheten synlig.
 • Främjar rättvis konkurrens.
 • Motiverar prissättningen (förhållandet pris–kvalité).
 • Salongen får synlighet genom den marknadsföring och de kampanjer som Pålitlig Skönhet gör. Salongen hittas lätt via Pålitlig Skönhets nätkarta över certifierade företag runtom i landet.
 • Är till hjälp vid personalrekrytering, eftersom man förbundit sig att följa de gällande avtalen.
 • Rättighet att marknadsföra salongen med logotypen Pålitlig Skönhet.
 • Ekonomiska förmåner från samarbetspartners (t.ex. partiaffärer inom branschen, leverantörer av kassa- och bokningssystem m.m.).
 • Gemensamma regler och opartisk information.

“Jotta tiedät mistä maksat”- kampanjer görs runtom i Finland i samarbete med olika samarbetspartners.

Certifieringen är avdragbar i beskattningen.

jottatiedätmistämaksat.KAUNEUS