Ansökningsprocess

Ansökningsprocess:

  1. Läs noggrannt genom certifieringskriterierna och beskrivningarna
  2. Fyll i Tilaajavastuu Oy:s fullmaktskontrakt och underteckna
  3. Fyll i Luotettava Kauneus ansökningsblankett och underteckna
  4. Personalen fyller i utbildnings- och examensfälten och underskriver blanketten, som visar att gällande kollektivavtal följs (bl.a minimilön betalas)
  5. Företagare på hyrstol fyller i utbildnings- och examensfälten samt FO-numret och ansvarsföräkringens nummer
  6. Försäkra om att alla fält är ifyllda
  7. Om något ännu känns oklart, kolla FAQ-frågorna eller ring Luotettava Kauneus kundbetjäning: 0400 99 13 15
  8. Sätt alla ifyllda blanketter i ett brev och posta till: Luotettava Kauneus Oy, Kärrbyvägen 92, 10160 Degerby
  9. Ansökan behandlas. OBS! Behandlingen av Tilaajavastuu Oy:s rapport räcker 4-8 veckor
  10. Ifall alla certifieringskriterier uppfylls postar vi företagets certifieringspaket. Om uppgifter fattas eller vissa kriterier inte uppfylls, tar vi kontakt så snabbt som möjligt.