Startsida

Pålitlig Skönhet är skönhetsbranschens egenövervakning för att motarbeta grå ekonomi

Pålitlig Skönhet certifiering är en frivillig företagsbesiktning, där bl.a de samhälleliga förplikterna kontrolleras. Med certifieringen vill man visa kunden att företaget följer de spelregler som samhället och myndigheterna kräver. Man vill även uppnå genomskinlighet och på så sätt ge bättre spelrum till ärliga företagare, eftersom prissättningen därmed motiveras och en ärlig priskonkurrens uppstår. Certifieringsprogrammet är gjort i samarbete med branschfolk, branschförbund och registreringstjänsten Suomen Tilaajavastuu.

Här hittar du certifierade företag! Så att du vet vad du betalar för!

Certifieringskriterier

  • Suomen Tilaajavastuu:s rapport (innehåller: registerutdrag, företags- och organisationsdatasystemets utdrag, skattebetalningsintyg, information om gällande arbetsavtal, intyg över pensionsbetalningar, näringsförbud, olycksfallsförsäkring)
  • Konsumenten ska få kvitto för alla tjänster
  • Företagare på hyrstolsavtal har gällande företags- och organisationsnummer (FO-nummer)
  • Företagarens och personalens utbildningar och examina är synliga för konsumenten i salongen och på de egna hemsidorna
  • Prislistan är synlig från utsidan av salongen
  • Arbetsavtalen följs
  • Arbetskydds- och arbetssäkerhetslagen följs
  • Personer yngre än 16 år färgas inte med oxidationsfärg
  • Företaget har ansvarsförsäkring, detta gäller även de företagare som har hyrstolsavtal