Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty: 22.11.2012
Luotettava Kauneus Oy
Y-tunnus: 24805161, kotipaikka Degerby

1. Rekisterinpitäjä

Luotettava Kauneus Oy
Yhteystiedot:
Kärrbyntie 92, 10160 Degerby
Puhelin: 0400 991 315

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

toimitusjohtaja Mikaela Albäck
Yhteystiedot:
Mikaela Albäck
Kärrbyntie 92, 10160 Degerby
Puhelin: 0400 991 315

3. Rekisterin nimi

Luotettava Kauneus -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
Palveluiden tarjoaminen
Markkinointi ja viestintä

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kustakin henkilöstä vain ne taustatiedot, jotka henkilö on itse halunnut käytettäväksi antaa. Näitä voivat olla esimerkiksi nimi, yhteystiedot, syntymäaika, tutkinnot, lisäkoulutukset/pätevyydet, y-tunnukset, vakuutusnumerot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöt antavat itse kaikki tiedot täyttämällä järjestelmässä olevan tai manuaalisen lomakkeen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Luotettava Kauneus Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan.