FAQ

Faktaa meistä:

Luotettava Kauneus on sertifioitu, saanut yhteiskunnallinen yritys -merkin ja käyttää pääosan voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Meillä voittoa käytetään yrittäjien kouluttamiseen yritystoiminnan haasteista, yhteiskuntavelvoitteista ja työturvallisuudesta.

- Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan nimeämä Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta. Merkin saavat vain yritykset, jotka pyrkivät liiketoimintansa avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia sekä edistämään yhteiskunnallisia tavoitteita. Liiketoimintamallia kuvaavat myös yrityksen toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Alalla on valitettavasti sekä harmaata taloutta että ammattitaidottomia toimijoita ja siihen ei löydy yksinkertaisia ratkaisuja, vaan tarvitaan kaikkien tahojen, myös viranomaisten yhteistyötä. Luotettavan Kauneuden sertifiointi on yksi tapa puuttua tähän vääristyneeseen kilpailuun. Tämä on ulkopuolinen taho jolla haluamme tarjota  yrittäjille mahdollisuuden profiloitua positiviisesti, eli omalla luotettavuudellaan ja läpinäkyyvydellään.

-  Sertifiointi on  vapaaehtoinen, mutta maksullinen ainakin siihen asti kunnes saamme jokun tahon joka korvaa osan kuluista.

Alalla on 16000 yritystä joista suurin osa on yrittäjinä yrityksen sisällä, tuolivuokralaisia. Luotettava Kauneus sertifioi vain pääyrittäjät, tuolinvuokralaiset tarkistetaan.

- Vapaehtoisessa ”yrityskatsastuksessa” varmistetaan  että yritys hoitaa pakolliset maksut ja velvoitteet. Varmistamme että kaikilla yrityksessä on vastuuvakuutus, sen lisäksi tarkistetaan että työsuhteissa noudatetaan vähintään voimassa olevan työlain säädäntöä ja sertifiointikansiossa näkyy koko henkilökunnan koulutus- ja tutkintotaustaa. (sertifiointikansio on tarkoitettu asiakkaille odotustilaan).
“Yrityksen erilaisten yhteiskunnan ja muiden vastaavien vaatimien papereiden ja maksujen  hoitaminen on ajoittain haasteellista. Varmasti useimmat asiakkaani ovat kinkuulleet minunkin kitisevän toimistotöistä kuten, papereista, kuiteista, laskuista, veroista ja niin edelleen. Varsinainen asiakaspalvelutyö kun on niin paljon mukavampaa ja siihen minulla on ammattitaitoa.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etten noita velvoitteitani hoitaisi, kitisten mutta siis kuitenkin. Tässä minulla on apuna hyvä kirjanpitäjä, jota ilman olisin hukassa.” Karoliina Saarinen

Tästä nimenomaan tässä on kyse. Kuluttaja vielä vähemmän voi tietää tuliko kaikki todella hodetuksi ja lasketuksi oikein. Hän ei halua tentata ammattilaiseltaan vastuuvakuutuksista, veroveloista, liiketoimintakielloista tai varsinkaan tutkinnoista.

Kun ulkopuolinen taho on nämä tarkistanut molemmat voivat keskittyä olennaiseen, eli palveluun.

- Reilun Kaupan tuotteiden liikevaihto Suomessa on noussut 48 % viime vuonna, joka todistaa että kuluttaja entistä enemmän arvostaa eettisiä tuotteita ja palveluita. Luotettava Kauneuden tavoite on saada nämä kuluttajat valitsemaan eettisiä ja luotettavia palveluita myös kauneudenhoitoalalta.

 

Mikä on aito kuitti?

V: Aidon kuitin tunnistat siitä, että se pitää sisällään seuraavat viisi asiaa:
1. Elinkeinonharjoittajan yhteystiedot
2. Y-tunnus
3. Kuitin numero
4. Ostetut tuotteet tai palvelut
5. Maksettavat verot

Linkki Eduskunnan asiakirjaan  Kuitin tarkat tietosisältövaatimukset löytyvät lain 4 §:stä Kuitintarjoamisvelvollisuus

Mitä tapahtuu jos Tilaajavastuun raportissa tulee punainen merkintä?

V: Suomen Tilaajavastuu Oy:n raportti on virallinen ( AVIN hyväksymä) tilaajavastuuraportti. Raportti sovelletaan julkisen hankintalain ja tilaajavastuulain tapauksissa. Raportilla ei ole mitään tekemistä luottotietoraportin kanssa. Jos yrityksillä tulee vero- tai eläkemaksuvelka, niin raportissa tulee realiajassa punainen häiriömerkintä. Samalla lähtee asiakkaille hänen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ilmoitus merkinnästä. Merkintä poistuu heti kun asiakas on maksanut tai sopinut maksujärjestelystä kyseessä olevan tahon kanssa. Asiakas ottaa  yhteyttä Suomen Tilaajavastuu Oy:n asiakaspalveluun. Merkintä poistuu välittömästi eikä viralliseen raporttiin jää tietoa merkinnästä.

Miksi osakeyhtiö?

V: Osakeyhtiö valittiin yhtiömuodoksi pitkän harkinnan sekä monien neuvonantajien ja asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Sertifiointiyritykset ovat usein Oy-pohjaisia. Siten päätöksenteko on nopeaa ja lisäpääoman hankkiminen joustavampaa. Yhteistyökumppanimme Suomen Tilaajavastuu Oy on myös osakeyhtiö, mutta pari vuotta sitten liitot ostivat osan osakekannasta. Meidän yhtiömme on myös avoin vastaavalle järjestelylle mikäli tarvetta siihen esiintyy.

Luotettava Kauneus sertifiointijärjestelmän ansaitalogiikka perustuu volyymipohjaiseen hinnoitteluun jossa on pienet marginaalit. Tämä tarkoittaa, että muutama vuosi menee ennenkuin voidaan edes puhua voitosta. Sen takia yhtiö tuottaa myös muita palveluja, kuten konsultointia ja koulutusta, jotka tukevat sertifiontia ja sen laatua.

Luotettava Kauneus on saanut syyskuussa 2013 Yhteiskunnallinen Yritys merkin!

Kampaamoalan yrittäjien kannattaa ottaa vastuuvakuutus !

Kampaamoalalla on useita vuokratuoliyrittäjiä, jotka eivät ota vastuuvakuutusta. Vastuuvakuutus on kuitenkin tarkoitettu yrittäjän omaksi turvaksi. Vakuutuksesta korvataan asiakkaalle tai asiakkaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja. Tällaisia vahinkoja voivat olla esim.
- hiusväreistä tulevat allergiareaktiot, joista aiheutuu lääkärikuluja

- hiusten pilaaminen väri- tai muilla aineilla

- pysyvät vahingot tapaturmissa, esim. jos asiakkaan silmiin osuu työväline tai kemikaalia
Vakuutusyhtiöiden mukaan jokainen yrittäjä itse vastaa omasta työstään ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Jokaisen vuokratuolilla toimivan yrittäjän tulee ottaa oma vastuuvakuutus. Henkilö- tai esinevahinkojen korvaussummat voivat helposti kasvaa niin isoiksi, että yrittäjä ei pysty selviytymään niistä ilman vakuutusta.

Vastuuvakuutuksen vuosikustannus on n. 100 euroa riippuen liikevaihdosta. Luotettava Kauneus Arviointilautakunta suositteleekin, että kaikki kampaamoalan vuokratuoliyrittäjät ottaisivat vastuuvakuutuksen ja tuolinvuokrasopimuksiin kirjataan pakolliseksi ko. vakuutus.

Miksi tälläistä tarvitaan?

 

• Epärehellinen kilpailu on uhka rehellisille yrityksille
-Yrityksillä ei ole keinoja erottautua positiivisesti ja pärjätä esim.
vääristyneessä hintakilpailussa
• Kuluttajat/Tilaajat haluavat toimia eettisesti oikein
-Kuluttajalla ei ole mahdollisuutta erottaa rehellisiä yrityksiä
• Taloudellisessa taantumassa yhteiskuntavelvoitteiden
noudattaminen on entistä tärkeämpää
-Nykyiset viranomaiskeinot eivät ole riittäviä, eri alojen
omavalvontaa sekä kaikkien tahojen välistä yhteistyötä
tarvitaan