Muutama sana ALV kokeilusta. PIELEEN MENI ja pahasti – mutta miten niin??

Share Button

Ja se syy miksi  alv-alennus  ei mennyt parturi-kampaamojen hintoihin

Kampaamopalveluun tuli liikevaihtovero  1994 ja tällöin palvelun hintoja piti nostaa. Moni ei nostanut kun ei ymmärtänyt mistä on kyse. Tästä alkoi pitkä työ jolla me kampaajat yritämme perustella asiakkaalle ja itsellemme hintojamme.TAX

Suomen Hiusyrittäjät ry sai alalle alennetun ALV kokeilun 2007. Valitettavasti ne jotka eivät olleet nostaneet hintojaan liikevaihtoveron tullessa eivät nytkään ymmärtäneet mistä on kyse. Ja vaikka olisivat ymmärtäneet niin  eivät voineet hintoja laskea, koska kate ei ollut ollenkaan kohdallaan. Nyt siis kate saatiin kohdalleen jos hintoja ei muutettu lainkaan. Mutta siitä syystä me saimme kuluttajan ja viranomaisten vihastumisen päällemme.

Näytti siis siltä että ALV kokeilu meni pieleen ja hinnat eivät juurikaan laskeneet. Kampaamoita kyllä tuli lisää, liikevaihdot kasvoivat ja työllisyyskin parani.  Mikä olikin kokeilun tarkoitus.

Joka tapauksessa viranomaiset totesivat  ”asiantuntija” lausuntojen perusteella kokeilun epäonnistuneen ja Kampaamoille päätettiin 2012 palauttaa yleinen 24% alv.

Kuinka moni nyt nosti hintojaan?  Valitettavasti sama toistui ja kampaajat eivät nostaneet hintojaan koko alv korotuksen verran.

Nyt olemme siinä tilanteessa että jo 1200 kampaamoa on joutunut lopettamaan ja on alv sakset ristissäarvioitu että parin vuoden sisällä vielä n 2000 joutuu lopettamaan toimintansa.
Nämä yrittäjät ovat ottaneet katteen yritystoiminnalleen omasta lompakosta tai pahimmillaan pankista. Velvoitteet siis jatkuvat vaikka toiminta lopetettaisiin… monella velkavankeus on jo alkanut.
Tilanne on patti myös siksi että työnantajaksi kynnys on aivan liian iso, eikä työpaikkoja ole. Moni yrittää nyt hakea kustannusten jakajaksi toista yrittäjää, tuolinvuokralaista.  Nyt ei vaan meinaa löytyä ketään mukaan tähän… uppoavaan laivaan.

Harmaan talouden kulta-aika on alkanut

MUTTA tämän kokeilun tarkoitus oli siis selvittää:

-mikä vaikutus eri hyödykkeiden ja palvelujen kulutusverojen muutoksilla on niiden hintoihin, kysyntään ja alan työllisyyteen?

-Hyötyvätkö kuluttajat arvonlisäveron alennuksista palvelujen hinnoissa täysimääräisesti vai jääkö alennus palvelun tuottajan taskuun?
-Lisääntyykö tuotteen tai palvelun kysyntä merkittävästi arvonlisäveron alentamisen vaikutuksesta?
- lisääntyykö alan työllisyys, kun kysyntä kasvaa halvempien hintojen myötä.

VATT:n tutkija Tuomas Kosonen selvitti parturi-kampaamojen ALV alennuksen vaikutuksia hintoihin ja pyrki samalla arvioimaan voiko alennetuilla alv-kannoilla tukea kysyntää ja työllisyyttä.
Tutkimuksen mukaan parturi-kampaamot alensivat hintojaan noin puolella veronalennuksen määrästä, mutta palveluiden kysyntään ei hänen mukaansa näillä toimenpiteellä näyttänyt olevan vaikutusta. Kun parturi-kampaamojen kysyntä ei alv-alennuksen myötä muuttunut, ei sillä ollut hänen mielestään ollut vaikutusta myöskään alan työvoiman kysyntään.

Niinpä Kosonen päätteli, että EU:n alv-alennuskokeiluun liittyvä hanke tulisi lopettaa, koska kysyntä- ja työllisyysvaikutusten puuttuessa kokeilun alkuperäinen tavoite ei täyttynyt.

MUTTA Suomen Hiusyrittäjät ry oli TÄYSIN ERI MIELTÄ.

– Tutkimus vaikuttaa täysin käsittämättömältä, kommentoi Suomen Hiusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Arja Laurila.
Hänen mukaansa hiusalan liikevaihto on kasvanut alennetun alv:n aikana eli 2007–2010 selvästi, ja myös henkilöstön tarve on lisääntynyt.
–Toimialan liikevaihto kasvoi vuodesta 2006 vuoteen 2008  109 646 eurolla eli lähes 29 prosenttia, joten kysyntä on selvästi kasvanut, Laurila huomauttaa.

Kummallisinta tässä on että VATT:n Kosonenkin myöntää todeksi, että hiusalan liikevaihto ja työvoiman tarve ovat kasvaneet.

Ainoa mikä ei siis tässä kokeilussa toteutunut oli että ihan kaikki eivät laskeneet- pystyneet laskemaan hintojaan.

Nyt kun alv on ”asiantuntijan” kehoituksesta  nostettu 24% niin asiakas virrat ovat radikaalisti vähentyneet.  konkurssit ja lopettamis uutiset, työvoiman vähennykset ja alantyöttömyys ovat jokapäiväisiä uutisia.  Viranomaistenkin mukaan harmaatalous ja liikevaihdot ovat ongelmallisia alalla…

ALV kokeilu meni pieleen, mutta miten?

 

Nyt samainen tutkija ja VATT ovat tekemässä tutkimusta harmaasta taloudesta! Kauhunsekaisella pelolla odotellen….

Lähde:
Suomen Hiusyrittäjät
Luotettava kauneus
VATT

Kommentointi on suljettu.