Millä Luotettavuus taataan

Share Button

Tämä on puolueeton, ulkopuolisen tahon tarkastus. 

Miten sertifioinin saa?
Yrittäjä allekirjoittaa valtakirjan jolla hän antaa luvan tarkistaa yrityksensä yhteiskuntavelvoitteet.
Tämän lisäksi jokainen työntekijä omalla allekirjoituksellaan kuittaa että tässä yrityksessä noudatetaan työehtoa tai työlakia. Samalla hän ilmoittaa koulutuksensa ja tutkintonsa.

Koko yritys ja henkilökunta sitoutuu allekirjoituksin noudattamaan sertifiointikriteereitä.

Miten Luotettava Kauneus valvoo sertifioituja.

Voidaan sanoa että Ulkopuolinen taho on asiakkaan puolesta tarkastanut että :

  • Asiakas saa Aidon kuitin
  • Yrityksen yhteiskuntavelvoitteet tarkistetaan 2 vk välein. Mm Y tunnuksen voimassaolo, eläke maksut, verovelka…  kts Tilaajavastuu.fi
  • Yrityksessä  on vastuuvakuutus, myös Tuolinvuokralisilla.
  • Työehtoja ja/tai työlainsäädäntöä noudatetaan.
  • Hinnat ovat julkisesti ja asianmukaisesti esillä
  • Täällä ei tehdä allergiatestejä eikä värjätä alle 16v hapetevärillä.

Yritys ja henkilökunta on sitoutunut näihin omalla allekirjoituksellaan.

Toiminta on läpinäkyvää ja kaikki muutkin voivat sen tarkistaa.

Jos yritys ei noudata näitä yhdessä sovittuja sääntöjä niin sertifiointi puretaan.

LuotettavaKauneus-sticker-mirror

Kommentointi on suljettu.