Luotettava Kauneus kehoittaa olemaan tekemättä hiusvärien allergiatestejä

Share Button

Luotettava Kauneus kehoittaa olemaan tekemättä hiusvärien allergiatestejä.

Arviointilautakunta on yksimielisesti hyväksynyt uuden lisäyksen työturvallisuus kriteeriin !

varoituskolmio

Emme siis suosittele ja kehoitamme kampaajia ja kuluttajia olemaan tekemättä ”tee se itse” allergia-, herkkyys- tai ihotestejä koska:

 

- Ihotautilääkärit ovat sitä mieltä että testi ei ole luotettava, nämä kyseiset ihotestit eivät täytä minkään virallisen ihotestin laatuvaatimuksia. Valmistajat ovat jo vuosia suosittaneet testiä, nyt ovat useat tutkijat käyneet läpi nämä suositukset ja ovat tulleet tulokseen että näissä testivaatimuksissa on laajoja  virheellisyyksiä ne ovat täysin turhia ja epäluotettavia. Tuote jota nyt suositetaan testaamaan on virallisesti testattu useaan otteeseen ja jo todettu herkistäväksi.

- PPD:n levittäminen iholle on kielletty koko EU:n alueella.

-Emme voi suosittella  että allergiatestejä tekevät henkilöt joilla ei ole siihen vaadittavaa koulutusta.

- Testaaminen saattaa  kehittää allergian.

Työntekijällä ei ole diagnostisointi mahdollisuutta, mutta hän voi kysymällä tarkistaa seuraavat asiat.
Kysymykset perustuvat kosmetiikka asetuksiin ((EY) N:o 1223/2009) 

  • on aikaisemmin reagoinut hiusväriin.
  • on allerginen tai herkistynyt hiusvärille.
  • iho on herkkä, ärtynyt tai vaurioitunut.
  •  joskus on ollut musta hennatatuointi.
  • olet alle 16 vuotias.

Jos joku näistä kohdista on epävarma, ei hiustenvärjäystä tule tehdä.
Työntekijän tulee ohjata asiakas lääkäriin tai muualle jossa on tarvittavaa osaamista ja välineistöä todellisten testien tekemiseen. Jos asiakas ei pysty todistamaan olevansa yli 16-vuotias, ei värjäystä tule suorittaa.

Kampaamossa näiden kysymysten tulee olla selkeästi nähtävillä ja jokaisen asiakkaan luettavissa, jotta hän osaa kertoa jos hänellä on jotain edellä esitetyistä kysymyksistä.

Vähittäiskaupassa myytävissä tuotteissa nämä kysymykset ja varoitukset pitää olla selkeästi nähtävillä jo paketin kyljessä ennen tuotteen ostoa.

Lisäksi  kampaamossa näitä testejä tehdään yleensä henkilölle jonka epäillään herkistyneen hiuskemikaalille ja näin on vieläkin suurempi riski että hän reagoi ja saa allergisen kohtauksen.

Asiasta on käyty keskustelua EU-tasolla ja em. asiat ovat nousseet esille. SCCS tekee tarvittaessa riskinarviointeja mm. kosmetiikassa käytettävistä aineista mukaan lukien hiusvärit. Näiden riskinarvioiden perusteella voidaan tehdä tarvittavia muutoksia kosmetiikkaa koskevaan lainsäädäntöön liittyen aineiden käyttöön kosmeettisissa valmisteissa (esim. asettaa rajoituksia niiden käytölle tai kieltää ne kokonaan).
Markkinoille saataville asetettujen kosmeettisten valmisteiden on oltava turvallisia ihmisen terveydelle. Tähän tähtää EU:n kosmetiikka-asetus, jolla varmistetaan mm. tiukemmat turvallisuusnormit.

Olemme mukana  eurooppalaisessa yhteistyössä jotta saisimme rajoitettua ja minimoitua riskejä hiusvärien allergioista ja niiden syntymisestä. Useampi taho on tämän vuoksi esittänyt että tämä testaus on varsin epävarmaa, turhaa ja sisältää jopa riskin sinällänsä

Ruotsissa Läkemedelsverket (Suomen vastaava =Valvira) suosittelee jättämään tekemättä testit samoista syistä. Heiltä on myös tullut selvälukuinen lehtinen

Norjan Kansanterveyslaitoksen (Folkehelseinstitutt) lausuma

 

 

 

Kommentointi on suljettu.