Kuittipakko tulee voimaan 1.1.2014 Vaadi AITO kuitti.

Share Button

Mikä on aito kuitti?

 Aidon kuitin tunnistat siitä, että se pitää sisällään seuraavat 5 asiaa:

1. Elinkeinonharjoittajan yhteystiedot
2. Y-tunnus
3. Maksettavat verot
4. Ostetut tuotteet tai palvelut
5. Juokseva kuitin numero

Kaikki paperilaput ja pankkikorttitositteet mitä kassalla jaellaan eivät siis ole aitoja kuitteja! luotettava-slide

Kuitintarjoamisvelvollisuuden laiminlyönti on lainvastainen teko ja noudattamatta jättämisestä Laiminlyöntimaksun olisi  300 – 1 000 euroa.   Maksun suuruus perustuisi teon kokonaisarviointiin, jossa tulisi ottaa huomioon muun muassa se, onko kuitti jätetty kokonaan tarjoamatta vai onko kysymys tilanteesta, jossa tarjotun kuitin tietosisältö ei ole vastannut lain vaatimuksia. Myös esimerkiksi myynnin arvo, toiminnan laatuun ja laajuuteen liittyvät kysymykset ja teon toistuvuus tulisi ottaa huomioon teon moitittavuuden arvioinnissa. Koska toistuvat laiminlyönnit voivat olla merkki siitä, että toiminnassa yleisemmin harjoitetaan myyntiä ohi kassan ja kirjanpidon, valvontaviranomaisen tulisi arvioida, onko tässä laissa säädetyn seuraamusjärjestelmän lisäksi toimintaan syytä puuttua verotuksen erityisvalvonnan toimin.

Harmaa talous on tutkimusten mukaan viime vuosina lisääntynyt ja on n 14 miljardia euroa eli noin 7,5 prosenttia bruttokansantuotteen määrästä. Työvoimavaltaisilla toimialoilla tavanomainen harmaan talouden muoto on tulojen kirjaamatta jättäminen eli ohimyynti. Tällöin pääosin yksityishenkilöiden ostamien tavaroiden tai palveluiden käteis- ja pankkikorttimaksuja ei asianmukaisesti viedä yrityksen kirjanpitoon. Tämä vääristää yritysten keskinäistä kilpailutilannetta. Tavaroita ja palveluita voidaan tarjota asiakkaille halvemmalla, jos tuloja salataan ja lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään.

Kuitin antaminen on hyvää kuluttajankauppaa, kuitti helpottaa esimerkiksi virheellisen tuotteen vaihtamista tai palauttamista.

Tässäyhteydessä korostetaan myös kansalaisten omaa vastuuta harmaan talouden torjunnassa.

-Varmista että sait aidon kuitin-

Linkki Eduskunnan asiakirjaan  Kuitin tarkat tietosisältövaatimukset löytyvät lain 4 §:stä Kuitintarjoamisvelvollisuus

Kommentointi on suljettu.