Kauneusalan tilannetta -Verohallinon raportista

Share Button

FAQ

Suomessa on n 16 000 Parturi-kampaamo ja Kauneushoitola yritystä, näistä vain 8% työllistää (1800 työntekijää)

Toimialojen pienyrittäjyys näkyy yritysten rekisteriasemassa, sillä yli 90 % parturi-kampaamoyrityksistä on elinkeinonharjoittajia

67 %:lla liikevaihto oli alle 40 000 €, joista 27 % alle 20.000 €.

Lähes 95 %:lla yrityksistä liikevaihto jää alle 100 000 euron ja jopa kolmanneksella toiminnan volyymi jää alle 20 000 euroon yli 60 % parturi-kampaamo yrittäjistä sai yhteenlaskettuja ansio- ja pääomatuloja alle 20 000 euroa vuonna 2010

Verotarkastuksessa melkein puolet on tilastoitunut harmaantalouden tarkastukseksi

Kampaamo- ja kauneushoitola alan liikevaihto 2010 oli 631 miljoonaa €.
Jos 49% menee ohi kassan niin paljonko jää verotuloja saamatta pelkästään kauneusalalla?

Siksi tarvitaan omavalvontaa?

• Epärehellinen kilpailu on uhka rehellisille yrityksille
- Yrityksillä ei ole keinoja erottautua positiivisesti ja pärjätä esim.
vääristyneessä hintakilpailussa
• Kuluttajat/Tilaajat haluavat toimia eettisesti oikein
- Kuluttajalla ei ole mahdollisuutta erottaa rehellisiä yrityksiä
• Taloudellisessa taantumassa yhteiskuntavelvoitteiden
noudattaminen on entistä tärkeämpää
- Nykyiset viranomaiskeinot eivät ole riittäviä, eri alojen
omavalvontaa sekä kaikkien tahojen välistä yhteistyötä
tarvitaan

Tavoite:

Harmaantalouden torjunnan ja rehdin kilpailun edistäminen maanlaajuisesti yhteistyössä Yrittäjien, Asiakkaiden, viranomaisten, liittojen sekä järjestöjen kanssa 

- tukea laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua ja näin saada lisää
verotuloja
- saada lisää liikevaihtoa alan yrityksiin, niin että he voivat paremmin
työllistää palkansaajia ja näin tuetaan työllisyyttä
- helpottaa kuluttajaa valitsemaan rehellinen yrittäjä
- kuluttajien valistusta harmaantalouden toiminnan vaikutuksista
elinkeinoelämään ja pitkällä tähtäimellä myös yhteiskunnan
elinvoimaisuuteen

Taustaa:

Luotettava Kauneus Oy perustettiin kauneusalan harmaantalouden ja koulutustasojen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi

- Puoluettomuus taataan Arviointilautakunnan kautta: Suomen Hiusyrittäjät ry ja PAM 

- TEM:n työryhmä hyväksyi Luotettava Kauneus sertifioinnin omavalvontavälineeksi kauneusalalle loppuraportissaan heinäkuussa 2012 

- Ensimmäiset parturi-kampaamot sertifioitui tammikuussa 2013 ja ensimmäiset kauneushoitolat joulukuussa 2013. 

- Luotettava Kauneus sai Yhteiskunnalinen Yritys-merkin syyskuussa 2013. Merkin myöntää Suomalaisen työn liitto 

- Omavalvonta-järjestelmä on saanut runsaasti media-huomiota

 

TEM :

Harmaa talous parturi- ja kampaamoalalla sekä
kauneudenhoitoalalla -työryhmän loppuraportti

Kommentointi on suljettu.