9. Yrityksellä on vastuuvakuutukset, myös tuolivuokrayrittäjillä

Share Button

Vastuuvakuutus on yrittäjän oma turva. Vakuutuksesta korvataan asiakkaalle tai asiakkaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja. Lain mukaan jokainen yrittäjä itse vastaa omasta työstään ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, siksi jokaisen vuokratuolilla toimivan yrittäjän tulee ottaa oma vastuuvakuutus. Henkilö- tai esinevahinkojen  korvaussummat voivat helposti kasvaa niin isoiksi, että yrittäjä ei pysty selviytymään niistä ilman vakuutusta.

Vastuuvakuutus on luonteeltaan vahinkovakuutus, mutta se poikkeaa toiminnaltaan muista vahinkovakuutuksista, koska vastuuvakuutuksen kattama riski on vakuutuksenottajan mahdollinen korvausvelvollisuus jollekulle toiselle. Vastuuvakuutuksen ensisijainen tarkoitus on vahingon aiheuttajan suojaaminen kattamalla vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun vahingonkorvausriski. Sen toissijainen tehtävä on kuitenkin antaa suojaa myös vahingon kärsineelle, koska tällöin hän voi saada korvauksia aiheuttajan lisäksi myös vakuutusyhtiöltä. Vastuuvakuutuksessa on siten aina kolme osapuolta: vakuutusyhtiö, vakuutuksenottaja ja vahinkoa kärsinyt. Vastuuvakuutuksesta korvataan vain vahinkoja, joista vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvauksen saaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on vahingonkorvausvelvollinen aiheuttamansa vahingon perusteella kolmatta kohtaan. Vastuuvakuutuksesta ei siten korvata vahinkoa vakuutuksenottajan vahingonkorvausvastuuta laajemmin, eli jos vahingon aiheuttaja ei ole vahingonkorvausvelvollinen, myöskään vakuutusyhtiö ei ole vastuuvakuutuksen perusteella velvollinen suorittamaan korvauksia vahinkoa kärsineelle.

Vastuuvakuutuksen vuosikustannus on n. 100 euroa riippuen liikevaihdosta.
Luotettava Kauneus Arviointilautakunta suositteleekin, että kaikki kauneusalan vuokratuoliyrittäjät ottaisivat vastuuvakuutuksen ja tuolinvuokrasopimuksiin kirjataan pakolliseksi ko. vakuutus.

 

Kommentointi on suljettu.