8. Työsuojelu- ja työturvallisuuslakia noudatetaan

Share Button

Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita henkilöstön työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia terveyshaittoja.

Työsuojelu koostuu työturvallisuus- ja työterveyssuojelusta. Ensimmäisellä tarkoitetaan tapaturmien ehkäisyä ja jälkimmäisellä terveyshaittojen ja ammattitautien ehkäisyä.Työpaikan työturvallisuudesta sekä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä vastaa työnantaja, jota työpaikoilla edustavat esimiehet. Esimiesten on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Ensisijassa vastuu on aina sillä, jonka välittömän johdon ja valvonnan alaisuudessa työ tehdään. Esimiehelle kuuluu myös työntekijöiden riittävä opastus ja perehdyttämisvastuu mukaan lukien perehdytys työsuojeluasioihin. (Kts erillinen liite: Työturvallisuusohjeet) 

Toimitila on tehty yrityksen paikkakunnan terveyssääntöjen mukaisesti.

Luotettava Kauneus kehoittaa olemaan tekemättä hiusvärien allergiatestejätoisinkuin jotkut hiusväri valmistajat ehdottavat.

Arviointilautakunta on yksimielisesti hyväksynyt uuden lisäyksen ( työturvallisuus ?/ K16?) kriteeriin !

Emme siis suosittele ja kehoitamme kampaajia ja kuluttajia olemaan tekemättä ”tee se itse” allergia-, herkkyys- tai ihotestejä koska:

Kommentointi on suljettu.