Mikä on Luotettava Kauneus Ohjausryhmä tapaamisten agenda

Share Button

Luotettava Kauneus on koonnut ohjausryhmän joka pohtii mm mitä tarkoitetaan sanalla Luotettava. Mitä se tarkoittaa eri tahoille ja miten sen voisi määritellä… voiko sitä määritellä.

Ohjausryhmä:SITRA, Suomen Yrittäjät, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Hiusyrittäjät ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen Tilaajavastuu Oy, Valtiovarainministeriö VM, Sosiaali- ja terveysministeriö STM, Palvelualojen työnantajat PALTA, Majoitus- ja Ravitsemisala MARA ry, Kiinteistötyönantajat ry, Sosiaalialan työnantajat ry, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkija sekä LuotettavaKauneus Oy.

•Mitä se minimissään tarkoittaa kaikille yrityksille = kaikille toimialoille minimi Luotettavuus.

•Mitä se voisi tarkoittaa alakohtaisesti = räätälöity YritysKatsastus

• että tämän pitää olla B2C, kuluttajalähtöisesti rakennettu.

Yrityskatsastus voidaan siis räätälöidä tilaajan haluamien tarpeiden ja vaatimusten mukaan ja muokata tulkinta vastaamaan niitä tarpeita. Tämä on reaaliaikainen, kaikkien nähtävillä oleva raportti. Siinä ilmenee ne alakohtaiset tärkeät kriteerit yksinkertaisesti tulkittuna, niin että kuluttajan on ne helppo ymmärtää.

  • Olisiko tästä liiton jäsenille lisäarvoa?
  • Olisiko tämä työväline helpottamaan lakisääteistä omavalvontaa?
  • Auttaisiko tämä yrittäjää byrokratiassa
  • Tarvitseeko kuluttaja tälläistä työvälinettä riskinhallintaansa?
#Byrokratian purkutalkoot- tarkoitus olisi että yhdellä digitaalisella rekisterillä voi todentaa yrityksen tiedot kertaalleen ja osoittaa ne näin moneen paikkaan.

Puheenvuoron ohjausryhmässä piti Valtiovarainministeriöstä Marja Nikkilä, otsikkona Palveluväylä ja aiheesta keskustelua Sitran Mirjami Laitisen johdolla.

Sekä

Petri Munkki, asiakaskokemuksen asiantuntija/ Diagonal ja MainIdea
Kuluttajan mielipide, tarpeet, motiivit ja osallistuminen

- Miten selvitetään ketterästi kuluttajan suhtautuminen yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin
- Mikä kuluttajaa kiinnostaa ja miten hänet voidaan saada toimimaan
- Asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun esimerkit

Katso myös Saila Tykkyläisen Yhteiskunnallisen yrittämisen esitys 

 2015-04-14 13.40.272015-04-14 13.48.452015-04-14 14.15.26 2015-04-14 15.16.05mirjami laitinen

Luotettava Kauneus laajenee…

Share Button

Me yhdessä olemme tehneet historiaa.  Olemme luoneet alan omavalvonnan, jollaista ei ole missään muualla maailmassa. Nyt voimme vihdoinkin sanoa että laajentaminen muille toimialoille on todella hyvässä vaiheessa ja Luotettava Kauneus on mukana kehitystiimiissä joka tämän tekee. Meillä on Ohjausryhmässä jossa on mukana on eri toimialojien edustajia ja viranomaisia.

Ohjausryhmä:SITRA, Suomen Yrittäjät, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Hiusyrittäjät ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen Tilaajavastuu Oy, Valtiovarainministeriö VM, Sosiaali- ja terveysministeriö STM, Palvelualojen työnantajat PALTA, Majoitus- ja Ravitsemisala MARA ry, Kiinteistötyönantajat ry, Sosiaalialan työnantajat ry, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkija sekä Luotettava Kauneus Oy.

Tällä hetkellä tehdään mm. Digitaalista Yrityskatsastusta, kuluttajatutkimusta kuluttajan käyttäytymisestä ja päätöksistä palveluiden ostotilanteissa.

Ne jotka ovat lähteneet enimmäisten joukossa mukaan ovat merkittävässä roolissa. Yhdessä toimimme nyt pilottina tälle projektille. Löydät heidät  täältä

Kiitoksena niille jotka ovat liittyneet mukaan ensimmäisten joukossa, pystymme nyt ulkopuolisen rahoituksen ansiosta tarjoamaan sertifiointimaksun todella edullisesti.

Tällä hetkellä emme aktiivisesti hae uusia yrityksiä mukaan, vaan haluamme keskittyä tämän mallin laajentamiseen.

LuotettavaKauneus-sticker-mirror