HARMAA TALOUDEN KIRKKAAMPI KÄÄNTÖPUOLI

Share Button

Verottajan blogi VERONA:
Blogi ajankohtaisista verotuksen aiheista. Tervetuloa lukemaan ja keskustelemaan!

”Harmaalla taloudella on synkkä puoli, josta viranomaiset muistuttavat erityisesti nuorille suunnatulla kampanjalla Harmaa talous, musta tulevaisuus. Minua muistuteltiin vähän aikaa sitten, että harmaalla taloudella on myös toinen – kirkkaampi puoli.

Harmaan talouden torjuntaa ei voi yksin sysätä viranomaisten vastuulle, vaan jokainen meistä voi valinnoillaan vaikuttaa harmaaseen talouteen torjuvasti. Nyt jo hetken voimassa ollut ns. kuitintarjoamisvelvollisuuson osaltaan helpottanut tavallisen kuluttajan tilannetta: jos kuittia ei esim. kampaamossa tarjota, voisiko kyseessä olla kirjanpidon ohi lipsahtava myynti?

Kuluttajien lisäksi yrityksillä on osansa harmaan talouden torjunnassa.

 Joka 4. euro pimeänä

Parturi-kampaamoalan harmaan talouden määräksi on arvioitu jopa 25 % – joka neljäs alalla liikkuva euro on siis harmaa. Harmaa talous ei vain syö valtion verotuloja, vaan aiheuttaa alalle kilpailun vääristymän. Velvoitteensa hoitavat yrittäjät kamppailevat samoista asiakkaista kuin harmaalla alueella toimivat yrittäjät.

Alalla on kuitenkin herätty toimimaan. Johanna Ahlberg soitti minulle ja aloitti puhelun nimenomaan toteamalla, ettei harmaa talous ole vain negatiivinen asia. Vaan se on synnyttänyt myös positiivista liikehdintää eli yritysten omavalvontaa kauneusalalle. Kauneusalalla on luotu oma sertifikaatti, jonka kriteerit sisältävät viranomaisvelvoitteiden hoitamisen lisäksi myös alan omien sääntöjen noudattamisen.

Mahtavaa, että alan sisällä on herätty toimimaan! Harmaa talous lähtee usein kasvamaan kuin lumipallo. Jos tietää naapuriyrittäjän myyvän kassan ohi, se jollain tapaa oikeuttaa itsensäkin toimimaan samoin. Siksi yhtenä merkittävänä tekijänä harmaan talouden torjunnassa on yritysten omavalvonta. Sen osoittaminen, ettei alalla suvaita harmaan talouden toimijoita.

Yritysten omavalvonta ja vastuu

Millä muilla aloilla harmaaseen talouteen on reagoitu samalla tavalla? Onko muita toimijoita, jotka olisivat luoneet alalleen sertifikaatin? Millä muilla tavoin yritys voi torjua harmaata taloutta? Onko välttämätöntä tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa, jonka tietää laiminlyövän velvoitteensa?”

rantalakuva

 

 

 

Verohallinnon ylitarkastaja Tiina Rantala kirjoittaa ja kommentoi verottajan näkökulmasta

4.Hinnat ovat luettavissa liikkeen ulkopuolelta

Share Button

Euroopan unionin hintojen ilmoittamista koskevan direktiivin mukaan kauppiaiden on ilmoitettava kuluttajille tarjoamiensa tuotteiden myynti- ja yksikköhinnat.

Se koskee kaikkia kulutustavaroita ja palveluja sekä markkinointia mainosvälineestä riippumatta. Myynti- ja yksikköhinnat on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti niin, että asiakkaan on helppo havaita ja tunnistaa hinta. Hinta tulisi ilmoittaa kaikessa markkinoinnissa: lehti-, televisio-, radio- ja internetmarkkinoinnissa, kaupan näyteikkunassa ja hyllyillä olevissa tavaroissa tai hyllynreunassa. Joissain tilanteissa hintaluettelo tuotteiden kohdalla on riittävä. Myös palveluita tarjottaessa hinnaston tulee olla kuluttajan saatavilla ennen ostopäätöksen tekemistä. Myyntihinta tarkoittaa sitä hintaa, jonka kuluttaja maksaa. Myyntihinta on kokonaishinta, joka sisältää kaikki kulut, verot ja muut maksut.

Yksikköhinta tarkoittaa puolestaan laskennallista hintaa, jonka avulla asiakkaat voivat vertailla eri pakkauskoossa myytävien tuotteiden keskinäisiä hintaeroja. Yksikköhinta ilmoitetaan kaikissa pakkauksissa, joiden sisällön määrä ilmoitetaan paino-, tilavuus- tai pituusmittoina, eli yksikköhinnasta selviää esim. tuotteen kilo- tai litrahinta.

http://www2.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yritykselle/hinnan-ilmoittaminen/myynti-ja-yksikkohinta/

8. Työsuojelu- ja työturvallisuuslakia noudatetaan

Share Button

Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita henkilöstön työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia terveyshaittoja.

Työsuojelu koostuu työturvallisuus- ja työterveyssuojelusta. Ensimmäisellä tarkoitetaan tapaturmien ehkäisyä ja jälkimmäisellä terveyshaittojen ja ammattitautien ehkäisyä.Työpaikan työturvallisuudesta sekä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä vastaa työnantaja, jota työpaikoilla edustavat esimiehet. Esimiesten on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Ensisijassa vastuu on aina sillä, jonka välittömän johdon ja valvonnan alaisuudessa työ tehdään. Esimiehelle kuuluu myös työntekijöiden riittävä opastus ja perehdyttämisvastuu mukaan lukien perehdytys työsuojeluasioihin. (Kts erillinen liite: Työturvallisuusohjeet) 

Toimitila on tehty yrityksen paikkakunnan terveyssääntöjen mukaisesti.

Luotettava Kauneus kehoittaa olemaan tekemättä hiusvärien allergiatestejätoisinkuin jotkut hiusväri valmistajat ehdottavat.

Arviointilautakunta on yksimielisesti hyväksynyt uuden lisäyksen ( työturvallisuus ?/ K16?) kriteeriin !

Emme siis suosittele ja kehoitamme kampaajia ja kuluttajia olemaan tekemättä ”tee se itse” allergia-, herkkyys- tai ihotestejä koska:

Hyviä uutisia Vastuuvakuutuksesta

Share Button

Vuokranantaja voi halutessaan ottaa vastuuvakuutuksen vuokratuolilaisten hyväksi.

Tässä tapauksessa vakuutusmaksuissa tulee huomioida vuokratuolilaisten palkka (kuin olisivat omalla palkkalistalla), olettaen että vakuutuksen maksuperusteena käytetään palkkasummia. Jos hinnoitteluperuste joku muu (esim  liikevaihto), vastuuvakuutuksen hintaan ei tule korotuksia.
Vastuuvakuutuksen hinta yhden henkilön kohdalla on n 100€/ vuosi. Kun siihen lisätään toinen niin hinta on arvioilta 150€ jne.

Mikäli vuokratuolilaiset vaihtuvat kesken vuotta, mutta jos hinnoittelussa on huomioitu kaikkien näiden henkilöiden palkat siltä osin kun ovat päävuokralaisen tiloissa toimineet, ei henkilöstömuutoksista tarvitse ilmoittaa erikseen.

Mahdollisen vahingon sattuessa Pohjola maksaa normaalisti korvauskulut, omavastuun maksamisesta kannattaa tehdä omat keskinäiset sopimukset (Pohjola kuitenkin laskuttaa aina vakuutuksenottajaa).

 

Tätä asiaa on nyt selvitetty mekein kaksi vuotta ja Pohjola antoi ensimmäisen selkeän vastineen asiaan. Kannattaa tietysti kysyä ensin omasta vakuutusyhtiöstä miten siellä asiaan suhtaudustaan, mutta jos  haluatte tarkistaa  vastuuvakuutuksia Pohjolasta niin laura.lehtinen@pohjola.fi (Yritysmyyntineuvoja, Puh 010 253 0367)

Kerro terveisiä Luotettavasta Kauneudesta :)

 

 

 

 

 

 

 

9. Yrityksellä on vastuuvakuutukset, myös tuolivuokrayrittäjillä

Share Button

Vastuuvakuutus on yrittäjän oma turva. Vakuutuksesta korvataan asiakkaalle tai asiakkaan omaisuudelle sattuneita vahinkoja. Lain mukaan jokainen yrittäjä itse vastaa omasta työstään ja siitä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, siksi jokaisen vuokratuolilla toimivan yrittäjän tulee ottaa oma vastuuvakuutus. Henkilö- tai esinevahinkojen  korvaussummat voivat helposti kasvaa niin isoiksi, että yrittäjä ei pysty selviytymään niistä ilman vakuutusta.

Vastuuvakuutus on luonteeltaan vahinkovakuutus, mutta se poikkeaa toiminnaltaan muista vahinkovakuutuksista, koska vastuuvakuutuksen kattama riski on vakuutuksenottajan mahdollinen korvausvelvollisuus jollekulle toiselle. Vastuuvakuutuksen ensisijainen tarkoitus on vahingon aiheuttajan suojaaminen kattamalla vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun vahingonkorvausriski. Sen toissijainen tehtävä on kuitenkin antaa suojaa myös vahingon kärsineelle, koska tällöin hän voi saada korvauksia aiheuttajan lisäksi myös vakuutusyhtiöltä. Vastuuvakuutuksessa on siten aina kolme osapuolta: vakuutusyhtiö, vakuutuksenottaja ja vahinkoa kärsinyt. Vastuuvakuutuksesta korvataan vain vahinkoja, joista vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvauksen saaminen vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on vahingonkorvausvelvollinen aiheuttamansa vahingon perusteella kolmatta kohtaan. Vastuuvakuutuksesta ei siten korvata vahinkoa vakuutuksenottajan vahingonkorvausvastuuta laajemmin, eli jos vahingon aiheuttaja ei ole vahingonkorvausvelvollinen, myöskään vakuutusyhtiö ei ole vastuuvakuutuksen perusteella velvollinen suorittamaan korvauksia vahinkoa kärsineelle.

Vastuuvakuutuksen vuosikustannus on n. 100 euroa riippuen liikevaihdosta.
Luotettava Kauneus Arviointilautakunta suositteleekin, että kaikki kauneusalan vuokratuoliyrittäjät ottaisivat vastuuvakuutuksen ja tuolinvuokrasopimuksiin kirjataan pakolliseksi ko. vakuutus.