Luotettava Kauneus kehoittaa olemaan tekemättä hiusvärien allergiatestejä

Share Button

Luotettava Kauneus kehoittaa olemaan tekemättä hiusvärien allergiatestejä.

Arviointilautakunta on yksimielisesti hyväksynyt uuden lisäyksen työturvallisuus kriteeriin !

varoituskolmio

Emme siis suosittele ja kehoitamme kampaajia ja kuluttajia olemaan tekemättä ”tee se itse” allergia-, herkkyys- tai ihotestejä koska:

 

- Ihotautilääkärit ovat sitä mieltä että testi ei ole luotettava, nämä kyseiset ihotestit eivät täytä minkään virallisen ihotestin laatuvaatimuksia. Valmistajat ovat jo vuosia suosittaneet testiä, nyt ovat useat tutkijat käyneet läpi nämä suositukset ja ovat tulleet tulokseen että näissä testivaatimuksissa on laajoja  virheellisyyksiä ne ovat täysin turhia ja epäluotettavia. Tuote jota nyt suositetaan testaamaan on virallisesti testattu useaan otteeseen ja jo todettu herkistäväksi.

- PPD:n levittäminen iholle on kielletty koko EU:n alueella.

-Emme voi suosittella  että allergiatestejä tekevät henkilöt joilla ei ole siihen vaadittavaa koulutusta.

- Testaaminen saattaa  kehittää allergian.

Työntekijällä ei ole diagnostisointi mahdollisuutta, mutta hän voi kysymällä tarkistaa seuraavat asiat.
Kysymykset perustuvat kosmetiikka asetuksiin ((EY) N:o 1223/2009) 

 • on aikaisemmin reagoinut hiusväriin.
 • on allerginen tai herkistynyt hiusvärille.
 • iho on herkkä, ärtynyt tai vaurioitunut.
 •  joskus on ollut musta hennatatuointi.
 • olet alle 16 vuotias.

Jos joku näistä kohdista on epävarma, ei hiustenvärjäystä tule tehdä.
Työntekijän tulee ohjata asiakas lääkäriin tai muualle jossa on tarvittavaa osaamista ja välineistöä todellisten testien tekemiseen. Jos asiakas ei pysty todistamaan olevansa yli 16-vuotias, ei värjäystä tule suorittaa.

Kampaamossa näiden kysymysten tulee olla selkeästi nähtävillä ja jokaisen asiakkaan luettavissa, jotta hän osaa kertoa jos hänellä on jotain edellä esitetyistä kysymyksistä.

Vähittäiskaupassa myytävissä tuotteissa nämä kysymykset ja varoitukset pitää olla selkeästi nähtävillä jo paketin kyljessä ennen tuotteen ostoa.

Lisäksi  kampaamossa näitä testejä tehdään yleensä henkilölle jonka epäillään herkistyneen hiuskemikaalille ja näin on vieläkin suurempi riski että hän reagoi ja saa allergisen kohtauksen.

Asiasta on käyty keskustelua EU-tasolla ja em. asiat ovat nousseet esille. SCCS tekee tarvittaessa riskinarviointeja mm. kosmetiikassa käytettävistä aineista mukaan lukien hiusvärit. Näiden riskinarvioiden perusteella voidaan tehdä tarvittavia muutoksia kosmetiikkaa koskevaan lainsäädäntöön liittyen aineiden käyttöön kosmeettisissa valmisteissa (esim. asettaa rajoituksia niiden käytölle tai kieltää ne kokonaan).
Markkinoille saataville asetettujen kosmeettisten valmisteiden on oltava turvallisia ihmisen terveydelle. Tähän tähtää EU:n kosmetiikka-asetus, jolla varmistetaan mm. tiukemmat turvallisuusnormit.

Olemme mukana  eurooppalaisessa yhteistyössä jotta saisimme rajoitettua ja minimoitua riskejä hiusvärien allergioista ja niiden syntymisestä. Useampi taho on tämän vuoksi esittänyt että tämä testaus on varsin epävarmaa, turhaa ja sisältää jopa riskin sinällänsä

Ruotsissa Läkemedelsverket (Suomen vastaava =Valvira) suosittelee jättämään tekemättä testit samoista syistä. Heiltä on myös tullut selvälukuinen lehtinen

Norjan Kansanterveyslaitoksen (Folkehelseinstitutt) lausuma

 

 

 

LÄPINÄKYVYYTTÄ KAUNEUDENHOITOALALLE

Share Button

kuopion kaupunkilehti

 

 

 

Aija Pirinen

Viitisenkymmentä kauneudenhoitoalan yritystä on teetättänyt toiminnastaan vapaaehtoisen yritystoiminnan katsastuksen, jolla yritys osoittaa toimivansa luotettavasti ja hoitavansa yhteiskuntavelvoitteet.

 YRITYSTÄ EI VOI PYÖRITTÄÄ POLKUHINNOILLA

Kuopiolainen Kauneushoitola Beautyzone antoi oma tietonsa Luotettava Kauneus Oy:n tarkastettavaksi. Yritykseltä tarkastettiin muun muassa vakuutukset ja työehtosopimusten noudattaminen. Lisäksi tarkastettiin kaikkien työntekijöiden koulutustaustat. Yrittäjä Arja Meriranta näkee hyvänä asiana, että yrityksen tiedot ovat julkisesti nähtävillä.

Beauytyzone kuopio

Tiesin, että meillä on asiat kunnossa, joten en nähnyt mitään syytä olla antamatta tietojani tarkastettavaksi, Meriranta sanoo. Meriranta huomauttaa, että kannattavaa yritystoimintaa ei voi pyörittää polkuhinnoilla. Hän näkee, että kauneudenhoitoalalla ongelmana on ennen kaikkea y-tunnuksettomat, kotioloissa kauneudenhoitopalveluita tekevät yksityishenkilöt. Meriranta sanoo, että esimerkiksi ripsienpidennykset kannattaa antaa vain ammattilaisen tehtäväksi.

Meilläkin on käynyt asiakkaita, jotka tulevat poistattamaan tai korjauttamaan amatöörien laittamia ripsienpidennyksiä. Ammattitaidoton tekijä voi pahimmillaan vaurioittaa asiakkaan omia ripsiä tai aiheuttaa hänelle silmätulehduksen.

Harmaan talouden torjuminen synnyttää kauneudenhoitoalalla uutta yritystoimintaa. Vuosi sitten pääkaupunkiseudulle perustettiin valtakunnallisesti toimiva Luotettava Kauneus Oy, joka tarkistaa maksua vastaan kauneudenhoitoalan yritysten yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisen ja työntekijöiden koulutustaustan.  Tavoitteena on tuoda kauneudenhoitoalalle läpinäkyvyyttä.

Yritys voi tilata meiltä vapaaehtoisen yritystoiminnan katsastuksen. Me teemme selvitykset muun muassa yrityksen vastuuvakuutuksista, verovelasta ja tarkistamme työntekijöiden koulutustaustat. Tarkistettujen yritysten tiedot tulevat nähtäville nettiin ja yritysten odotustiloihin, Johanna Ahlberg Luotettava Kauneus Oy:stä kertoo.

HARMAA TALOUS VÄÄRISTÄÄ KILPAILUA

Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan parturi- ja kampaamoala sekä kauneudenhoitoala ovat harmaan talouden kannalta riskialoja. Aloilla myydään palveluja suoraan kuluttajille ja käteismaksujen osuus on suuri.  Ahlbergin mukaan harmaa talous heikentää rehellisten yrittäjien kilpailukykyä.

Ne, jotka tekevät työtä rehellisesti ja maksavat yhteiskunnan velvoitteet, joutuvat velottamaan asiakkaalta enemmän kuin ne, joissa ei kaikkia tuloja lyödä kassaan. Lopulta asiakas kuitenkin ratkaisee sen, kumpi voittaa: rehellinen yrittäjä vai harmaa talous.

Ahlbergin mukaan poikkeuksellisen halvat hinnat ovat usein merkki siitä, että yrityksessä harrastetaan vilunkipeliä. Halpa hinta kertoo siitä, että jostain on tingitty.

Kauneushoitolan voi perustaa kuka tahansa, ilman yritysosaamista tai ammatillista osaamista. Ahlberg sanoo, että kauneudenhoitoalalla käytetään vahvoja kemikaaleja ja ammattitaidoton tekijä voi saada paljon vahinkoa aikaiseksi.

HIUSVÄRI ON VAHVA AINE

Esimerkiksi hiusväreissä on allergisoivia kemikaaleja ja ripsienpidennykset voi liimata väärin kiinni. Sen vuoksi asiakkaan on hyvä varmistaa, että tekijä on ammattilainen ja käynyt alan koulutuksen.

Vuosi sitten perustettu Luotettava Kauneus Oy on tähän mennessä tarkastanut noin 50 kauneushoitoalan yrityksen taustat. Kuopiosta mukana on yksi yritys.

 

Harmaan talouden kuulumisia

Share Button

veroTerveisiä Lounais-Suomen yritysverotoimiston koulutuspäiviltä.9.4.2014, Turku

 

Paikalla kertomassa yrittäjien näkökulmia mm Kati Grunstöm(clipp-huone) , Marja Rahkala (Divina), Arja Laurila (Hiusyrittäjät) Mikaela Albäck (Luotettava Kauneus)

Marko Niemelä, Harmaan talouden selvitysyksikköstä kertoi alan tilanteesta:

”Harmaalla taloudella tarkoitetaan organisaation sellaista toimintaa, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutus-maksujen taikka tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuksen saamiseksi.Harmaa talous on piilorikollisuutta;
•lyhyen elinkaaren yritykset
•bulvaanien” käyttäminen

talousrikoksista arviolta alle 10 % tulee poliisin tietoon.Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä tappiota.

Harmaa talous on kansainvälistynyt ja järjestäytynyt ja sen määrä, erityisesti työvoimavaltaisilla aloilla, on kasvanut Suomessa. Harmaata taloutta erityisesti työvoimavaltaisilla toimialoilla, joille on yhteistä pimeän työvoiman käyttö –

Harmaan talouden torjuntaan ei olemassa yksittäistä keinoa =>tarvitaan useiden keinojen yhteisvaikutusta

Viranomaistoimenpiteet

Pelkästään viranomaisten toimenpiteillä (ja resursseilla) ei harmaata taloutta voida poistaa eikä edes merkittävästi vähentää

 Lainsäädännölliset toimenpiteet

esim. ns. 6. talousrikostorjuntaohjelman  lainmuutosehdotukset (Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille 2012–2015, 19.1.2012)

Yksittäisten kansalaisten ja yritysten toiminta

sekä yksittäinen kuluttaja että myös pieni niin kuin suuryrityskin (+julkisyhteisö) omassa toiminnassaan valitsee pyrkiikö toimimaan oikein vai väärin”

Parturi kampaajien ja Kosmetologien ansio- ja pääomatulot 2010 (lähde: Verohallinto 3/2012)

 • Yli puolet tmi yrittäjistä pienituloisia (alle 20 000 €/vuosi)
 • neljäsosalla yrittäjistä  tulot alle 10 000 €/vuosi
 • Vain pieni osa työnantajarekisterissä (ta. rek/ satunn. ta.)
  -Parturi- ja kampaamoala 7,6 %
  -Kauneudenhoitoala 7,5 %
 • Toimialojen toimivilla yrityksillä yhteensä verovelkaa 13,1 milj. euroa
 • 13 %:lla toimivista yrityksistä verovelkaa (vrt. rakentaminen 18 %, kuljetus 14 %)
 • Ka. verovelka 6 500 euroa
 • - Noin 95 %:lla yrityksistä liikevaihto alle 100 000 euroa
 • N. 70 %:lla liikevaihto alle 40 000 euroa

 

 

 

 

Uutiskirje

Share Button

Luotettavuus on Uusi Musta

Jo joka kolmannen suomalaisen kulutusvalintoja ohjaa eettinen ja ekologinen eetos. Ympäröivä todellisuus ja esimerkit maailmalta osoittavat, että tämä kasvava trendi on tullut jäädäkseen.

 Mutta mitä onkaan tapahtunut Luotettavan rintamalla…

 •  - Olemme saaneet sertifioinnin piiriin nyt myös meikkaaja- maskeeraajat ja jalkahoitajat.
 •  - Hiusyrittäjien järjestämä risteily oli hyväntuulinen ja onnistunut kollegoiden tapaaminen. Olimme mukana omalla standillä.
 •  - Järjestimme Koulutuspäivä 20.1. Ohjelmassa oli puolueetonta tietoa kemiasta sekä somesta. Käytäntöön sovellettavia keinoja ja toimiviksi todettuja menetelmiä, joita myös pienet ja paikalliset yritykset pystyvät käyttämään.
 • Turussa otetiin mittaa Luotettavasta Kauneudesta.
  Suuntasimme Suomen Hoitolatukun tiloihin keskustelemaan alamme luotettavuudesta ja sen osoittamisesta rahalla. Tapasimme joukon kollegoita ja se tilaisuus ei jättänyt ketään kylmäksi. Tunteet, ideat ja ajatukset lensivät… Paikalla oli myös Turun Sanomat.
 •  - PAM:n ystävänpäiväkutsut olivat hienot ja saimme tilaisuuden puhua omavalvonnasta Jutta Urpilaisen kanssa.
 •  - Kävimme tapaamassa Harmaantalouden Ministerityöryhmää ja kertomassa Luotettava Kauneus omavalvontajärjestelmästä. Saimme erittäin positiivista palautetta => Lauri Ihalaisen & TEM tapaaminen
 •  - Teimme Sertifioitujen yhteisilmoituksen Puolikaupunkia lehdessä “Jotta tiedät mistä maksat”
 •  SAT lehditötilaisuus kauneuslehtitoimittajille Hotelli Presidentissä, Luotettava Kauneus puhui sertifioinnista
 •  - Infoja kuluttajille: “K16” , “Mietteitä hintarakenteesta”, “miksi tarvitaan omavalvontaa” …

Nämä ja paljon muuta ajankohtaista löydät nettisivuiltamme

 
Tulossa mm.

 •  - OPH: Avaamme heidän kanssaan keskustelua tutkinnoista ja koulutuksista.
 •  - Verottaja on kutsunut Luotettava Kauneuden luennoimaan yritysverotoimiston koulutuspäivässä 9.4.2014 Turussa. Puhumaan on pyydetty myös sertifioidut Kati Grundström (Clipp-huone) sekä Marja Rahkala (Kauneuskeskus Divivina) Paikalla tietysti myös Arja Laurila (Hiusyrittäjät)
 •  - SafeHairSalon Kurssi. Päivi Kousa on tulossa kertomaan kasvivärjäyksestä ja halukkaille mahdollisuus myös käytännön harjoittelu osuuteen.
 •  - MAINOSKAMPANJA, Kansallinen , mutta samalla paikallinen.

  Tämä on tietysti sertifioiduille ILMAINEN tällä saadaan lisää liikennettä nettisivuille ja liikkeeseen. Löydä lähin sertifioitu liike. Asiakkaat matkustavat paljon ja on hienoa pystyä palvelemaan heitä vaikka he eivät aina pääse meidän luo ja ohjata heidät Luotettavalle kollegalle.“Jotta tiedät mistä maksat”

 

Monta uutta yritystä ja kaupunkia jo mukana…ja lisää tulee koko ajan.Löydä oma luotettavasi”
Että aika mielenkiintoisia asioita… seuraa meitä Facebookissa niin tiedät mistä nyt puhutaan
Kevät terveisin, Team Luotettava Kauneus

 

Kokemuksia Sertifioinnista- yrittäjän näkökulma

Share Button

Hei!

Terveisiä täältä Keski-Uudeltamaalta Tuusulasta. hiushuone Va-Lo sai Luotettava Kauneus -sertifikaatin helmikuussa ja palaute on kaikin puolin ollut todellakin ainoastaan positiivista 

Va-Lo on saanut paljon palstatilaa paikallismediassa, asiakkaat pysähtyvät liikkeen eteen katselemaan, tulevat juttelemaan ja selvästi pitävät sertifiointia tärkeänä asiana. Mikä parasta: netin kautta tehdyt varaukset sekä asiakasmäärät ovat nousseet merkittävästi ja moni asiakas kertoo tulleensa juurikin sertifikaatin vuoksi. Asia koetaan kuluttajien keskuudessa ihan oikeasti merkittäväksi.

Avasin liikkeeni vasta lokakuussa 2013, joten tuoreena pienyrittäjänä voin ilokseni kertoa että sertifiointi on maksanut itsensä jo monin kerroin takaisin niin palstatilana, asiakasmäärissä kuin uusissa ihanissa ihmisissä keihin olen tutustunut tämän asian myötä. Luotettava Kauneus on tuonut minulle yksinäiselle yksityisyrittäjälle yhteisöllisyyttä. Tunteen että en siltikään ole yrittämässä yksin, vaan monen kaltaiseni kanssa yhdessä.

Sen lisäksi että käytän sosiaalista mediaa paljon mainontaan ja markkinointiin, tulen monesti esille myös Luotettavan Kauneuden kautta. Tämä valtakunnallinen volyymi yhdistettynä nettiajanvaraukseen on tällä hetkellä aivan lyömätön yhdistelmä ja ajanvaraus täyttyy iloisesti ”kuin itsestään”.

Ihanaa kevättä teille kaikille, ilolla odotan liikkeiden ikkunoiden täyttyvän sinisistä Luotettava Kauneus -tarroista. Ja tiedätkö mitä? Niin odottavat myös asiakkaat 

hiushuone Va-Lo
Anne Vaalajoki-Lohela

anne vaalajoki-Lohela

 

Luotettavaa Kauneutta Säkylässä

Share Button
Alasatakunta; Säkylä | Iida Pakkanen
Säkyläläinen Beauty Center Harmonia on saanut ensimmäisenä alueella Luotettava Kauneus -tunnuksen. Sertifikaatilla taataan asiakkaille luotettava palvelu ja kitketään alan harmaata taloutta.
article_39393
Harmonian yrittäjät Henna Hiljanen (vas.), Sonja Launonen ja Irina Nurmi ovat ylpeitä salongin sertifikaatista.
Yrityksen verot maksettu. Hinnat luettavissa liikkeen ulkopuolelta. Asiakas saa kuitin palveluista. Henkilökunnan koulutukset julkisesti nähtävillä. Yrityksellä on vastuuvakuutukset. Alle 16-vuotiaille ei tehdä hapetevärjäyksiä.
Sertifikaatin kriteerit
Beauty Center Harmonia on ensimmäisiä Luotettava Kauneus sertifikaatin saajia Suomessa. Satakunnassa tunnus on myönnetty Harmonian lisäksi vain yhdelle raumalaiselle kauneushoitolalle. Sertifikaatti on vapaaehtoinen yrityksen ”katsastus”, jolla taataanyrityksen rehellisyys.
Monenlaisia kauneuspalveluita tarjoava Harmonia on sekä Luotettava-kauneushoitola että Luotettava-parturikampaamo.
– Innostuin tunnuksen hakemisesta, kun kuulimme siitä kosmetologi-messuilla viime lokakuussa, Harmonian perustaja Irina Nurmi kertoo.
Yritys täytti suurimman osan sertifikaatin vaatimuksista jo valmiiksi, joten hakeminen tuntui luonnolliselta. Harmonia sai sertifikaatin viime marraskuussa suuren paperisodan jälkeen.
– Tämä on tärkeä ja hyvä juttu. Lisäksi tämä on yksi keino erottua, Irina Nurmi sanoo.
Sertifikaatin vaatimuksiin kuuluu esimerkiksi, että yrityksen kaikilla työntekijöillä ovat vakuutukset kunnossa.
Kauneusalan riesana ovat pimeästi kotioloissa töitä tekevät
amatöörit.
– Sertifikaatti auttaa selittämään asiakkaille, miksi hoidot maksavat enemmän hoitolassa kuin yksityishenkilöllä. Mieluummin maksaa laadusta ja turvasta, Irina Nurmi toteaa.
Isoveli valvoo
Kotikokeilujen ongelmina ovat usein allergiset reaktiot ja työn epätasainen laatu. Vakuutusten puutteessa syntyy riita vahingonkorvaajasta.
- Olemme kokoajan valvovan silmän alla. He seuraavat esimerkiksi, että nettisivuillamme kaikki tiedot ovat oikein, kosmetologi Henna Hiljanen sanoo.
Sanatarkka valvonta yllätti Harmonian yrittäjät muutamaan otteeseen. Yrityksen Facebook- päivityksestä pyydettiin kerran lisäselvitystä.
Latviassa tutkintonsa opiskellut Irina Vinogradova ei saa käyttää parturi-kampaaja nimitystä, ennen kuin on suorittanut näyttötutkinnon Suomessa.
Säkyläläisille kauneusalan yrittäjille laadukkaan palvelun tarjoaminen on elinehto. Uusia asiakkaita on hankalampi saada pienellä paikkakunnalla.
– Kaupungissa voi tehdä virheitä, mutta pienessä kylässä ei, Irina Nurmi toteaa.