Kassan ohi myyminen räjähtänyt kampaamoissa – Toiminnanjohtaja HU:ssa : ”Varmasti jo 60 prosenttia”

Share Button

Talouselämä:

Harmaa talous on Helsingin Uutisten mukaan pesiytynyt kampaamoalalle. Verohallinnon vuonna 2010 tutkimista kampaamoista 49 prosenttista löytyi merkkejä harmaasta taloudesta. Tutkitut yritykset oli valikoitu tutkimukseen sen perustella, että niiden toiminnassa epäiltiin virheellistä toimintaa.

Suomen Hiusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Arja Laurilan mukaan kampaamoalan tilanne on hälyttävän huono. Kassan ohi myyminen on yleistynyt sen jälkeen, kun arvonlisävero nousi yhdeksästä prosentista 23 prosenttiin vuonna 2012.

”Tutkimus on tehty vuoden 2010 luvuista, ja jos se tehtäisiin nyt, kassan ohi myyntiä olisi varmasti 60 prosenttia”, Laurila sanoo.

Yli tuhat kampaamoalan yrittäjää on lopettanut liiketoimintansa arvonlisäveron korotuksen jälkeen, ja kampaajien työttömyysaste on kasvanut.

Kampaamoalan suuri työttömyys on johtanut siihen, että moni alan ammattilainen tekee töitä kotonaan pimeästi. Rehellisen yrittäjän on vaikea pärjätä kilpailutilanteessa.

talouselama_logo_2012

http://www.talouselama.fi/uutiset/kassan+ohi+myyminen+rajahtanyt+kampaamoissa++toiminnanjohtaja+hussa++varmasti+jo+60+prosenttia/a2195994

Läpinäkyvä kauneus

Share Button

OPINNÄYTETYÖ
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma| Estenomi
Annimari Saha

LÄPINÄKYVÄ KAUNEUS

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/61092/Oppari%20pdf.pdf?sequence=1

Pohdintaa

Kauneudenhoitoalan harmaan talouden ehkäisy on pitkän aikavälin prosessi,

johon vaaditaan hallituksen ja yrittäjien aktiivisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön
johtaman työryhmän selvitys on hyvä alku harmaan talouden ehkäisyssä. Siitä
selviää, mikä tilanne kauneudenhoitoalalla on nyt ja mitä mahdollisia keinoja
harmaan talouden torjumiseen voidaan käyttää. Tässä kohtaa yrityksien on hyvä astua esiin ja auttaa toteuttamaan läpinäkyvä kauneudenhoitoala, jossa
kaikki toimivat tasavertaisina yrityksinä kovenevassa kilpailussa. Jos tilanne ei
muutu, yrityksiä joudutaan mahdollisesti lopettamaan, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta kilpailla niiden kanssa, joilla on pienemmät hinnat, sen takia, etteivät
hoida yhteiskuntavelvoitteitaan.

Opinnäytetyöni tarkoitus on tehdä kauneudenhoitoalan harmaata taloutta aloittelevien ja jo toimivien yrityksien ja kuluttajien tietoisuuteen niin, että teksti on
ymmärrettävissä kansalaisten keskuudessa. Lisäksi yritysten on hyvä tietää,
että pystyvät helposti vaikuttamaan rehelliseen yritystoiminnan- kuvan luomiseen liittymällä esimerkiksi Luotettava kauneus oy:n toimintaan.
Aiheesta on kirjoitettu paljon lehtiartikkeleita, perustuen juuri työ- ja elinkeinoministeriön raporttiin. Artikkelit ovat kuitenkin olleet mielipidepainotteisia ja yleensä
negatiivisia. Lisäksi sosiaalisessa mediassa puhutaan paljon aiheesta negatiiviseen sävyyn. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että säädökset tuovat lisäresursseja ja
kustannuksia yrityksille ja tekevät viranomaisvalvonnasta liian tunkeilevaa. Ajatuksenani kuitenkin on, että aiheesta ei saa tehdä rasitetta alalle. On hyvä, että
asiasta on otettu selvää ja keinoja, joilla voidaan parantaa yrittäjyyttä, on löydetty. Jokainen yritys voi itse päättää, mitä halua toiminnallaan viestiä.
Asia on kuitenkin hallituksen ja yrittäjien aloitteiden varassa, mihin suuntaan
kehitys lähtee. Toivon, että Luotettava kauneus oy saa mukaansa paljon yrityksiä, jotka vievät rehellisen toiminnan viestiä eteenpäin, niin yrityksille, kuin kuluttajille. Mediakin on isossa asemassa, tämän aiheen käsittelyssä.

Uskon, että harmaa talous on aiheena tärkeä, tällä hetkellä. Sosiaalisen median
ansiosta ja innovatiivisten yrittäjien avulla, ongelman ratkaisuja saadaan vietyä
eteenpäin. On fakta, että tilanteeseen täytyy puuttua hallituksen asettamien
säädösten avulla. Kansalaisaloitteet ovat suosittuja ja kantavat hedelmää. Ehkä
jonakin päivänä näemme vielä rehellistä yrittäjätoimintaa ja läpinäkyvän kauneudenhoitoalan.

Sama palvelu – tuplahinta!

Share Button

IL logo_isoILTALEHTI Taustat & tekijät
6.7.2013 LAUANTAI
Pauli Reinikainen

Kalleimmat parturihinnat lähestyvät jo 50 euroa. Hinnat ovat nousseet selvästi viime vuonna tehdyn arvonlisäveron korotuksen jälkeen. Siitä huolimatta hinnoissa on edelleen nousupaineita.

– Valtakunnallisesti hintapaine on sellainen, että korotuksia tulee varmasti tulevaisuudessakin tasaisella tahdilla, Suomen Hiusyrittäjien varapuheenjohtaja Marja-Leena Liimatainen sanoo. Syynä nousuun ovat etenkin palkkakustannukset. Liimataisen omassa kampaamossa hinnat ovat nousseet vuodessa maltillisesti, 1,9 prosenttia.

Kampaamoalan palkkaneuvottelut käydään ensi syksynä, jonka jälkeen hinnat voivat nousta jälleen. Hiusyrittäjien selvityksen mukaan hiustenleikkauksen keskihinta on tällä hetkellä noin 30 euroa. Suurista kaupungeista löytyy selvästi kalliimpiakin hintoja. Parturi veloittaa tavallisesti käytetyn ajan mukaan. Osassa liikkeistä on käytössä hiusten pituuteen perustuva hinnoittelumalli. Osalla kampaamoista pesu sisältyy hintaan.
– Joudun usein selventämään asiakkaalle, että myös leikkaustekniikka vaikuttaa hintaan. Koneella leikkaaminen on nopeampaa, jolloin leikkaus on halvempaa. Liimataisen mukaan ihmetystä aiheuttaa usein myös lasten hiustenleikkauksen hinta.
– Lasten hiusten leikkaamisessa on kovempi työ, koska päätä voi olla vaikea pitää paikallaan. Itse asiassa sen pitäisi olla kalliimpaa kuin aikuisen kohdalla.

Jos kampaamohinnat vaikuttavat kalliilta, vaihtoehtoja voi etsiä kotipartureiden palveluista. Porvoolainen Tuula Storsjö on ollut alalla 30 vuotta, välillä myös työntekijänä. Hän leikkaa hiukset 20 eurolla.
– Ymmärrän, että verotus on noussut, mutta silti parturihinnat ovat liian korkeita. Sen takia moni käyttää kotikampaamoita. Ihmiset hoitaisivat hiuksiaan enemmän, jos hinnat olisivat halvempia.

Liimatainen toivottaa kotiparturit mukaan, kunhan velvollisuuksista pidetään kiinni.
– Jos toiminta on virallista ja verot maksetaan, se on täysin pätevä yritysmuoto.

Verottajan selvityksen mukaan 49 prosenttia kampaamoista tekee jonkin verran harmaata työtä

Tamperelaisessa parturi-kampaamo Estradissa työskentelevä Kata leikkaa hiukset 40 eurolla.

Tamperelaisessa parturi-kampaamo Estradissa
työskentelevä Kata leikkaa hiukset 40 eurolla.

 

Porvoolainen Tuula Storsjö leikkaa hiuksia omakotitalonsa työhuoneessa 20 eurolla

Porvoolainen Tuula Storsjö leikkaa hiuksia omakotitalonsa
työhuoneessa 20 eurolla

 

Satoja kampaamoja mennyt nurin

Share Button

Helsingin Uutiset:Hgin Uutiset newly_logo

Arvonlisävero ja harmaa talous kaatavat kampaamoita kuin heinää. Vuonna 2011 meni nurin yli 800 kampaamoa.

Kampaamoalalla harmaa on trendikkäin. Ei kuitenkaan hiuksissa, vaan taloudessa. Verohallinnon tutkimista kampaamoista 49 prosentista löytyi merkkejä harmaasta taloudesta.

Luku kuulostaa hurjalta, mutta Verohallinnon verotarkastusyksikön apulaisjohtaja Raija Seppälä toppuuttelee kauhistelijoita.

– Verotarkastusten tuloksia ei voi suoraan yleistää, koska teemme jo etukäteen riskiperusteista kohdevalintaa.

Jos tutkimus tehtäisiin nyt, kassan ohi myyntiä olisi varmasti 60 prosenttia.”

Tämä tarkoittaa, että tutkimukseen on valikoitunut yrityksiä, joissa oletettiinkin olevan tulopuutteita tai virheellistä toimintaa.

Tuhansien kampaamojen maa

Parturi- ja kampaamoalalla toimivia yrityksiä oli vuonna 2012 noin 12 300.

Näistä yli 90 prosenttia on pienyrittäjiä.

Yrityksistä 93 prosenttia on naisten johtamia.

Yrityksistä 95 prosentilla liikevaihto oli alle 100 000 euroa.

Parturi- ja kampaamoketjuja on noin 7–8.

Vuonna 2011 toimintansa lopetti 837 kampaamoa.

Vuosina 2007–2011 Suomessa kokeiltiin arvonlisäveron alennusta kampaamoalalla.

Arvonlisä laskettiin 22:sta kahdeksaan prosenttiin.

Vuonna 2012 arvonlisävero nostettiin 23:een.

– Jos esimerkiksi jonkun kampaamon myyntikate on ollut poikkeava, olemme ottaneet sen tarkastettavaksi, selventää Seppälä.

Osaan kampaamoista tehtiin erityistarkastus ilmiannon perusteella.

Seppälän mukaan kampaamoyrittäjien veronmaksumoraali ei ole sen kehnompi kuin muillakaan työvoimavaltaisilla aloilla. Rakennus-, ravintola- ja kuljetusaloilla vilunkipeliä on lähes yhtä paljon.

Suomen Hiusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Arja Laurilan mukaan tilanne kampaamoalalla on silti hälyttävän huono.

– Tutkimus on tehty vuoden 2010 luvuista, ja jos se tehtäisiin nyt, kassan ohi myyntiä olisi varmasti 60 prosenttia, arvelee Laurila.

Ohimyynti on Laurilan mukaan lisääntynyt, kun arvonlisävero nousi vuoden 2012 alussa 9 prosentista 23 prosenttiin.

– Sen seurauksena liikevaihdot ovat pudonneet ja työntekijöitä on irtisanottu. Yli tuhat yrittäjää on joutunut lopettamaan toimintansa puolentoista vuoden aikana.

Tilanne on johtanut siihen, että työttömiä kampaajia on markkinoilla pilvin pimein.

– Jos työtä ei ole tarjolla, niin moni alkaa tehdä töitä pimeästi kotona.

Laurilan mielestä tilanne on rehelliselle yrittäjälle vaikea.

– Ala on kriisissä. Rehellinen yrittäjä ei voi kilpailla pimeiden markkinoiden hintojen kanssa.

Laurilan mukaan jotain on tehtävä ennen kuin ”koko ala hajoaa käsiin”.

– Arvonlisävero pitäisi laskea 14 prosenttiin ja vähennysoikeuksia pitäisi lisätä.

SERTIFIKAATTI TAKAA KAMPAAMON LUOTETTAVUUDEN

Kampaamoala on ryhtynyt vapaaehtoisesti puhdistamaan alansa mainetta. Kampaamoyrittäjien perustama Luotettava Kauneus Oy myöntää sertifikaatteja hiusalan yrityksille, joissa asiat on hoidettu lain vaatimalla tavalla.

– Sertifikaatteja on nyt myönnetty noin kolmellekymmenelle liikkeelle Suomessa, kertoo Luotettava Kauneus -yrityksen partner Johanna Ahlberg.

Vantaalla sertifikaatteja on myönnetty kaksi. Sertifikaatti on nopea tapa näyttää kuluttajalle, että kampaamo hoitaa lakisääteiset velvoitteensa.

– Sertifikaatti kertoo esimerkiksi sen, että kampaajalla on vastuuvakuutukset kunnossa ja työturvallisuuslakia noudatetaan.

Osa kampaamoyrittäjistä ei halua hankkia sertifikaattia, koska heistä on epäreilua, että rehellisen yrittäjän täytyy todistaa olevansa rehellinen.

– Heistä tuntuu väärältä, että sen, joka jo maksaa kaikki lakisääteiset maksut, täytyy maksaa lisää saadakseen sertifikaatin.

Sertifikaatin hinta vaihtelee yrityksen koon mukaan.

– Alin maksu on 300 euroa, Ahlberg kertoo.

Kampaamoala veronkierron kimppuun

Share Button

Uutisvuoksi:

limeParturi_kampaamo LIME

Imata ja Kirkkonummi