Share Button

Haluamme toivottaa kaikille yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme ja muille ystävillemme mukavaa joulua. 


Vuoden vaihteen jälkeen kerromme lisää suunnitelmistamme vuodelle 2013. Voimme paljastaa jo sen verran, että vuodesta tulee harmaan talouden toimijoille synkkä mutta meille muille kaunis ja luotettava!!

Luotettava Kauneus -tiimi

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä suhtautuu myönteisesti suunnitteilla olevan Luotettava Kauneus omavalvontajärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon nopealla aikataululla !

Share Button

”parturi- ja kampaamoalalla on alan toimijoiden aloitteesta yhteistyössä Suomen Hiusyrittäjät ry:n kanssa parhaillaan kehitteillä alan yrityksille ja yhteistyökumppaneille tarkoitettu omavalvontajärjestelmä, jossa yritys voisi osoittaa toimintansa luotettavuuden yritykseen nähden kolmannen tahon asettamilla luotettavuusvaatimuksilla (Luotettava kauneus). Menettelyn tavoitteena on lisätä alan yrittäjien ja asiakkaiden tietoisuutta harmaan talouden aiheuttamista ongelmista ja edistää reilua kilpailua. Luotettava kauneus -vaatimuksilla pyritään myös nostamaan koulutustutkintojen merkittävyyttä ja lisäämään yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä asiakkaille. Harmaan talouden torjunnan lisäksi menettelyllä tavoitellaan työturvallisuuden parantamista edesauttamalla kemikaalien haittavaikutuksien huomioon ottamista toiminnassa ja edistämällä ympäristöystävällisiä työskentelytapoja.”