TEM:n työryhmä: Velvollisuus antaa kuitti torjuisi harmaata taloutta kauneudenhoitoalalla

Share Button

Yrittäjää koskeva lakisääteinen velvollisuus antaa asiakkaalle kuitti vähentäisi harmaata taloutta parturi-kampaamoissa ja kosmetologeilla. Laissa tulisi myös määritellä tieto, joka kuitissa pitää olla.

Parturi-kampaamoissa ja kosmetologeilla keskeisin harmaan talouden ongelma on ohi kassan ja kirjanpidon tapahtuva myynti. Verotarkastuksissa parturi-kampaamoista 49 prosentilla ja kosmetologeista 44 prosentilla on havaittu harmaata taloutta, erityisesti puuttuvaa myyntiä tai vääränsisältöisiä kuitteja.

Kauneudenhoitoalan omavalvonta tärkeä keino harmaan talouden torjunnassa.

Aloilla yrittäjät kehittävät parhaillaan yhteistyössä alojen järjestöjen kanssa vaatimuksia omavalvontaa varten. Tavoitteena on lisätä yrittäjien ja asiakkaiden tietoisuutta harmaan talouden aiheuttamista ongelmista ja edistää reilua kilpailua.

Vaatimukset täyttävä yritys sitoutuu muun muassa huolehtimaan lakisääteisistä velvoitteistaan, noudattamaan alan työehtosopimuksia sekä vakuuttamaan toimintansa asianmukaisesti. Asiakkaat puolestaan voisivat tarkistaa vaatimusten täyttymisen tätä varten perustettavilta verkkosivuilta. Omavalvonnan on tarkoitus tulla käyttöön vielä tämän vuoden aikana.

Harmaan talouden torjunnassa myös kuluttajien oma aktiivisuus on tärkeää.

Työryhmässä ovat olleet edustettuina työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi Suomen Hiusyrittäjät, Suomen Kosmetologien Yhdistys sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM.

Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita. Se tukee tervettä kilpailua ja vahvistaa työllisyyttä sekä yrittäjyyttä. Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön toimista harmaan talouden torjumiseksi on osoitteessa www.tem.fi/harmaatalous

Raportti on luettavissa osoitteessa http://www.tem.fi/files/33519/TEMrap_21_2012_.pdf

Lisätiedot:
Hallitusneuvos Johanna Lähde, TEM, puh. 029 506 4694 (työryhmän puheenjohtaja)
Vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, TEM, puh. 029 504 8938 (työryhmän sihteeri)